Czy wydatki spółki na ubezpieczenie OC członków zarządu podlegających ustawie kominowej jest świadczeniem nieodpłatnym? – PIT

Świadczenia przewidziane w układach zbiorowych pracy, regulaminach wynagradzania oraz w odrębnych przepisach nie mieszczą się w ustawowej definicji świadczeń dodatkowych z ustawy kominowej. Nie istnieją zatem podstawy prawne do odmowy ich wypłacenia na rzecz osób…

23. Czy wydatki spółki na ubezpieczenie OC członków zarządu podlegających

Kategorie: PIT.