Czy wydatki na usługi due diligence w związku z zamiarem nabycia udziałów są kosztem podatkowym? – CIT

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy…

24. Czy wydatki na usługi due diligence w związku z zamiarem

Kategorie: CIT.