Czy wydatki na reklamę stanowią element wartości początkowej – CIT

W praktyce gospodarczej podmioty realizujące zadania inwestycyjne ponoszą także często wydatki związane z reklamą nowych produktów, które będą wytwarzane dzięki tej inwestycji. W związku z powyższym powstaje wątpliwość…

30. Czy wydatki na reklamę stanowią element wartości początkowej

Kategorie: CIT.