Czy wydatek w postaci kaucji, gdy ostateczny zakup jest odroczony, spółka może zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów? – CIT

Zgodnie ze  Słownikiem Języka Polskiego PWN „kaucja” to suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i stanowiąca odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania. Jest to zabezpieczenie wykonania umowy ustanowione na wypadek, gdyby strona…

21. Czy wydatek w postaci kaucji, gdy ostateczny zakup jest odroczony

Kategorie: CIT.