Czy wniesienie przez wspólników (osoby fizyczne) do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego rodzi po ich stronie obowiązku rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?– PIT

Wniesienie przez wspólników (osoby fizyczne) do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego nie będzie rodziło po ich stronie obowiązku rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od tego podatku…

14. Czy wniesienie przez wspólników osoby fizyczne

Kategorie: PIT.