Czy wniesienie aportu do spółki osobowej powoduje powstanie przychodu u wnoszącego wkład niepieniężny – CIT

Wniesienie nieruchomości do spółki osobowej nie będzie skutkowało powstaniem przychodu opodatkowanego u wnoszących ten wkład. Zgodnie bowiem z art….

15. Czy wniesienie aportu do spółki osobowej powoduje

Kategorie: CIT.