Czy w przypadku popełnienia niedoboru w sklepie przez osobę materialnie odpowiedzialną należy doliczyć i odprowadzić podatek od powstałego niedoboru? – VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 19 kwietnia 2012 r. nr ITPP1/443-94/12/KM rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania powstałego niedoboru i dokonania korekty podatku naliczonego od towarów objętych niedoborem…

3. Czy w przypadku popełnienia niedoboru w sklepie przez osobę materialnie

Kategorie: VAT.