Czy w okresie zawieszenia działalności podatnik ma prawo do kosztów podatkowych? – PIT

W przedmiotowej sprawie wypowiedział się m.in. minister Finansów w interpretacji z 30 września 2011 r., nr IPPB1/ 415-596/11-4/JB, w której wykazał, że  czasowa przerwa w funkcjonowaniu firmy nie zwalnia przedsiębiorcy ze stałych opłat, (np. podatek od nieruchomości,  raty leasingu), co oznacza, że może je uznać je za koszt uzyskania przychodu w zeznaniu rocznym. Organy podatkowe nie kwestionują…

25. Czy w okresie zawieszenia działalności podatnik ma prawo do kosztów

Kategorie: PIT.