Czy ustanowienie nieodpłatnej renty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – PIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lutego 2014 r., (sygn. IPTPB2/415-718/13-2/KK) rozstrzygnął kwestię dotyczącą ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwaną dalej ustawą z dnia 26 lipca 1991 r.) w zakresie opodatkowania ustanowienia nieodpłatnej renty.

Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym zdarzeniu przyszłym. Po śmierci ojca Wnioskodawcy, który był wspólnikiem spółki jawnej, udziały objął Jego brat. Aktualnie Spółka przynosi dochody i brat czuje się zobowiązany do przekazywania Wnioskodawcy części dochodów w formie nieodpłatnej renty, która zostałyby ustanowiona w formie aktu notarialnego. Wysokości renty nie można określić z góry, ponieważ jej wysokość byłaby zależna od dochodu uzyskiwanego przez brata zobowiązanego do wypłacania renty.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca otrzymujący nieodpłatną rentę musi płacić podatek dochodowy od pieniędzy otrzymywanych z tego tytułu.

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Ponieważ żaden z przepisów prawa podatkowego nie zawiera legalnej definicji renty, dlatego w celu ustalenia, czy przedmiot zawartej umowy spełnia kryterium renty należy odwołać się w tym zakresie do regulacji zawartej w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 903 Kodeksu Cywilnego w umowie renty jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku. Stosownie do art. 9031 Kodeksu cywilnego, umowa renty powinna być stwierdzona pismem. W ocenie Wnioskodawcy świadczenie, które będzie otrzymywane przez niego w postaci nieodpłatnej renty, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, a tym samym nie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi przychylił się do stanowiska Wnioskodawcy i odstąpił od uzasadnienia prawnego.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: PIT.