Czy usługa hotelowa i śniadanie to usługa kompleksowa? – VAT

Na powyższe pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Zgodnie z ugruntowaną w podatku od towarów i usług zasadą komplementarności świadczenia, nie należy sztucznie rozdzielać jednego świadczenia, jeżeli stanowi ono całość. Jedno świadczenie występuje w przypadku…

1. Czy usługa hotelowa i śniadanie to usługa kompleksowa

Kategorie: VAT.