Czy umowy o usługi doradcze są umowami o podobnym charakterze do usług zarządzania przedsiębiorstwem? – PIT

W zakresie oceny, czy umowa o świadczenie usług doradczych jest umową o podobnym charakterze do umów o zarządzanie mogą być wyrażane odmienne poglądy. Należy jednak wskazać, że – w opinii autora – poglądem przeważającym jest pogląd, zgodnie z którym umowa o świadczenie…

21. Czy umowy o usługi doradcze są umowami o podobnym charakterze

Kategorie: PIT.