Czy umowa pożyczki udzielona spółce cywilnej przez wspólnika podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? – PCC

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych…

34. Czy umowa pożyczki udzielona spółce cywilnej przez wspólnika