Czy umowa depozytu nieprawidłowego jest odpłatną dostawą towarów? – VAT

Kwestia depozytu nieprawidłowego została uregulowana w art. 845 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tą regulacją, jeżeli z przepisów szczególnych albo umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie…

8. Czy umowa depozytu nieprawidłowego jest odpłatną dostawą towarów 

 

Kategorie: VAT.