Czy uchwała NSA dotycząca tzw. pakietów medycznych „tworzy” usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług? – VAT

Na pytanie zadane w tytule odpowiedź jest (niestety) pozytywne. Jeżeli zgodnie z bardzo szeroką definicją przychodu, zaprezentowaną w uchwale z dnia 24 października 2011 r., podatnik uzyskał od pracodawcy świadczenie nieodpłatne, to ten ostatni tym samym wykonał usługę lub dokonał nieodpłatnego przekazania…

7. Czy uchwała NSA dotycząca tzw. pakietów medycznych

Kategorie: VAT.