Czy świadczenia urlopowe są kosztem podatkowym gdy pracodawca zrezygnuje z tworzenia ZFŚS – CIT

Jeżeli pracodawca, zatrudniający na dzień 1 stycznia co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, rezygnuje z tworzenia ZFŚS i w zamian wypłaca pracownikom świadczenia urlopowe, wówczas świadczeń tych nie można uznać za urlopowe w rozumieniu ustawy o zakładowym…

25. Czy świadczenia urlopowe są kosztem podatkowym

Kategorie: CIT.