Czy Spółka w podatkowej grupie kapitałowej może działać w specjalnej strefie ekonomicznej ? – CIT

W powyższej sprawie wypowiedział się ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny z 2 sierpnia 2012 r., sygn. akt II FSK 1614/11. Sąd orzekł, iż podatkowa grupa kapitałowa nie traci swojego statusu podatkowego, jeśli jedna ze spółek tworząca taką grupę działa w specjalnej strefie ekonomicznej i korzysta…

25. Czy Spółka w podatkowej grupie kapitałowej może działać w specjalnej

Kategorie: CIT.