Czy Spółka może wyodrębnić transport z dostawy towarów (podstawowy przedmiot działalności Spółki)? – VAT

Istota problemu sprowadza się do kwestii uznania, czy koszt usługi transportowej należy wliczyć w cenę dostawy towarów jako element składowy dokonywanego przez Spółkę świadczenia. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług  nie rozstrzygają tej kwestii. Art. 29 ust.1 ustawy wskazuje, że…

5_Czy Spółka może wyodrębnić transport z dostawy towarów

Kategorie: VAT.