Czy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółdzielni pracy nadany zostanie nowy numer identyfikacji podatkowej NIP? – ORD

Zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 23 sierpnia 2012  roku Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. IPTPP1/443-493/12-2/MG) stwierdził, że spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółdzielni pracy, nadany zostanie nowy numer identyfikacji podatkowej NIP…

46. Czy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia