Czy różnice wynikające z przeliczenia części kapitałowych rat leasingowych wyrażonych w walucie obcej na PLN stanowią koszty / przychody podatkowe? – CIT

W przypadku umów leasingu finansowego do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej…

21. Czy różnice wynikające z przeliczenia części kapitałowych rat leasingowych

Kategorie: CIT.