Czy różnice kursowe korygują cenę nabycia (objęcia) udziałów? – CIT

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków…

20. Czy różnice kursowe korygują cenę nabycia

Kategorie: CIT.