Czy rozliczenie wzajemne konsorcjantów podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? – VAT

Rozliczenia wzajemne dokonywane w ramach umowy konsorcjum na bazie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług rodzi istotne spory. Organy administracyjne stoją na stanowisku, że końcowe rozliczenie umowy konsorcjum – a zatem podział pozostałego zysku – jest czynnością…

2. Czy rozliczenie wzajemne konsorcjantów podlegają opodatkowaniu

Kategorie: VAT.