Czy roczna korekta podatku naliczonego obejmuje również modernizację budynków, budowli i innych środków trwałych o wartości powyżej 15 tys. zł? (VAT)

Niniejszym rozpoczynam cykl artykułów dotyczących rachunku proporcji oraz obowiązkowych korekt podatku naliczonego. Powód jest oczywisty – 25 lutego składamy deklarację VAT-7, w której musimy…

Czy roczna korekta podatku naliczonego obejmuje również modernizację