Czy rewolucja fakturowa roku 2013 stanie się klęską? – VAT

Od stycznia 2013 r. ma obowiązywać podpisana w dniu 11 grudnia 2012 r.  (lecz opublikowane dopiero w dniu 19 grudnia 2012 r.) główne rozporządzenie wykonawcze, wprowadzające nowy model fakturowania – ponoć zgodny z dyrektywą 2010/45/WE z dnia 13 lipca 2010 r. Jest oczywiście zupełna fikcją, aby…

7. Czy rewolucja fakturowa roku 2013 stanie się klęską