Czy przekazanie majątku (nieruchomości) w ramach likwidacji spółki z o.o. wspólnikowi, stanowi dostawę towarów i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? – VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 13 listopada 2012 r. nr IPPP1/443-945/12-2/Igo rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekazania majątku Spółki w toku postępowania…

2. Czy przekazanie majątku nieruchomości w ramach likwidacji

Kategorie: VAT.