Czy przedsiębiorca, któremu rozłożono zaległość podatkową na raty ma prawo otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach? – Ordynacja Podatkowa

Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę nie stoi na przeszkodzie wydaniu przez organ zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Powyższe wynika z przepisów Ordynacji podatkowej. Mianowicie w sytuacji, gdy zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami…

45. Czy przedsiębiorca, któremu rozłożono zaległość podatkową na raty ma