Czy pozostawienie dywidendy w spółce w drodze zmiany uchwały o podziale zysku spowoduje jakieś konsekwencje podatkowe dla spółki? – CIT

Zmiana uchwały o podziale zysku nie wywołuje negatywnych skutków podatkowych dla spółki, jeżeli zmiana uchwały nastąpi przed datą wymagalności wypłaty dywidendy. W tym przypadku spółka nie otrzymuje świadczenia nieodpłatnego będącego przychodem podlegającym…

20. Czy pozostawienie dywidendy w spółce w drodze zmiany uchwały

Kategorie: CIT.