Czy po stronie Spółki powstaje przychód z tytułu bezpłatnego wydzielenia powierzchni magazynowej oraz bezpłatnego przechowywania towarów kontrahenta? – CIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 26 września 2012 r. nr IPTPB3/423-242/12-2/MF rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z nieodpłatnym przechowywaniem towarów…

27. Czy po stronie Spółki powstaje przychód z tytułu bezpłatnego wydzielenia

Kategorie: CIT.