Czy po 1 stycznia 2014 r. zamieszcza się na fakturze informację o „miesiącu sprzedaży”? – VAT

Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmianie uległy przepisy dotyczące zakresu danych umieszczanych na fakturach. Ustawodawca w wyniku nowelizacji zdecydował się umieścić zakres obligatoryjnych elementów faktury w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. i jednocześnie zmodyfikował wcześniej obowiązujące zasady, m.in. rezygnując z zasady dotyczącej przedstawiania „miesiąca sprzedaży”. W tym zakresie jednak istnieje obowiązek wskazywania na fakturze innych informacji. W szczególności istnieje obowiązek zamieszczenia na fakturach daty jej wystawienia oraz – o ile znane są takie informacje – również daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami na fakturze należy podać datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

Przepisy poprzednio obowiązujące (przed 1 stycznia 2014 r.) stanowiły w szczególności, że faktura powinna zawierać: „datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży (§ 5 rozporządzenia z dnia 28 marca 2011 r.).”

Aktualnie podatnik powinien wskazać (o ile są mu takie dane znane) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi. Ponadto nadal należy wskazać m.in. datę wystawienia faktury.

Reasumując,  podatnik powinien zamieszczać datę dostawy lub zakończenia dostawy lub wykonania usługi, w sytuacji gdy taka data jest znana i różni się od daty wystawienia faktury. W przypadku bowiem gdy data wystawienia faktury różni się od daty zakończenia dostawy (a data ta jest znana) podatnik obligatoryjnie powinien zamiesić te informacje na fakturze. Zatem należy wskazać, że zamieszczanie informacji o „miesiącu sprzedaży” w świetle powyższego jest zbędne.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: VAT.