Czy pierwsze wydatki inwestycyjne dokonane na potrzeby przedsiębiorstwa są uznawane za działalność gospodarczą – w myśl orzeczenia TSUE (C-280/10) z dnia 1 marca 2012 r. – VAT

Odpowiedź na przedmiotowe pytanie dotyczyła orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonego przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) postanowieniem z dnia…

11. Czy pierwsze wydatki inwestycyjne dokonane na potrzeby

Kategorie: VAT.