Czy otrzymane napiwki stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? – PIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 28 sierpnia 2012 r., nr IPPB4/415-496/12-3/JK rozstrzygnął kwestię dotycząca prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania napiwków…

13. Czy otrzymane napiwki stanowią przychód podlegający opodatkowaniu

Kategorie: PIT.