Czy otrzymana przez potencjalnego najemcę premia za zawarcie umowy najmu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? – VAT

Uiszczona przez wynajmującego na rzecz najemcy premia pieniężna, stanowiąca nagrodę za zawarcie umowy najmu nie stanowi – w opinii autora – wynagrodzenia za świadczenie usług przez najemcę na rzecz wynajmującego. Wypłacona najemcy premia jest wyłącznie formą nagrody…

1. Czy otrzymana przez potencjalnego najemcę premia za zawarcie

Kategorie: VAT.