Czy opłata rejestracyjna pojazdu podwyższa wartość początkową?– CIT

Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:…

25. Czy opłata rejestracyjna pojazdu podwyższa wartość początkową

Kategorie: CIT.