Czy odpowiedzialność członka zarządu może nastąpić tylko w warunkach upadłości? – OP

Przepisy art. 116 Ordynacji podatkowej wskazują na przesłanki zaistnienia odpowiedzialności podatkowej członków zarządu jako osób trzecich.  W kwestii zaistnienia odpowiedzialności członków zarządu wypowiedział się niedawno WSA w  Bydgoszczy  w wyroku z dnia…

40. Czy odpowiedzialność członka zarządu może nastąpić tylko w warunkach