Czy odliczenie na podstawie faktury dotyczącej czynności zwolnionej od podatku od towarów i usług, która została wystawiona zgodnie z uchwałą NSA zawierającej błędny pogląd prawny rodzi obowiązek korekty deklaracji? – VAT

Przed dylematem, o którym mowa w tytule niniejszego tekstu, stoi dziś dziesiątki tysięcy podatników będących leasingobiorcami. Przypomnę istotę problemu: w latach 1993-2010 w przypadku fakturowania („refakturowania”) przez leasingobiorców usług ubezpieczeniowych, stosowali oni…

7. Czy odliczenie na podstawie faktury dotyczącej czynności zwolnionej