Czy oddział spółki jawnej może być podatnikiem podatku od środków transportowych II – Podatki i opłaty lokalne

Jak zostało to wyjaśnione w poprzednim artykule – obowiązujące przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wykluczają podmiotowość oddziału spółki jawnej jako podatnika podatku od środków transportowych. Istnienie takiego oddziału jest jednak istotne ze względu…

36. Czy oddział spółki jawnej może być podatnikiem podatku od środków transportowych