Czy oddział spółki jawnej może być podatnikiem podatku od środków transportowych? – Podatki i opłaty lokalne

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o podatkach i opatach lokalnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki…

33_Czy oddział spółki jawnej może być podatnikiem podatku od środków transportowych