Czy od przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia przedmiotowego budynku powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych? – dotyczy PIT

W interpretacji indywidualnej z dnia 14 grudnia 2011 r. (sygn. nr IPTPB2/415-619/11-2/AK) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wskazał, że sprzedaż budynku w części będącej własnością  osoby fizycznej nie będzie stanowiła…

24_Czy od przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia przedmiotowego budynku