Czy nota obciążeniowa może stanowić podstawę zapisu w księdze przychodów i rozchodów? – PIT

Zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z poźn. zm.) podstawą zapisów w księdze są m.in. inne dowody, wymienione w § 13 i 14, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co…

31. Czy nota obciążeniowa może stanowić podstawę zapisu w księdze

Kategorie: PIT.