Czy naprawdę od dnia 1 stycznia 2014 r. „wracamy do zasad obowiązujących po wyroku Magoora” w stosunku do pojazdów samochodowych będących pseudociężarówkami? – VAT

Takie stwierdzenie znalazło się na łamach jednej z gazet i jest – przynajmniej w założeniu – zgodne z prawem. Skoro utraciły moc przepisy przejściowe wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r., wydane zgodnie z decyzją wykonawczą Rady z 2010 roku, to od początku roku powinien być przywrócony stan prawny (status quo ante bellum) z dnia 31 grudnia 2010 r. Czy tak jest w rzeczywistości? Śmiem wątpić. Z ta datą przecież wchodzi w życie art. 86a i 88a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, który wprowadza:

  • nową definicję samochodu osobowego dla potrzeb tego podatku,
  • nową definicję pojazdu samochodowego, nie będącego samochodem osobowym, którego zakup i używanie daje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Definicje te wynikają z art. 86a tej ustawy, odwołując się do dokumentów wydanych na podstawie prawa o ruchu drogowym. Mimo że przepis przejściowy (art. 10) ustawy z dnia 12 października 2011 r. nowelizującej tę ustawę utrzymują w mocy wydane przed dniem 22 czerwca 2013 r. dokumenty potwierdzające charakter tych pojazdów, to  bezsprzecznie stan prawny, który uprawnia do odliczenia w przypadku tych pojazdów, jest podmiotowo węższy niż na dzień 31 grudnia 2010 r. Ustawodawca przyjął bowiem niezbyt szczęśliwy sposób legislacyjnego rozwiązania tego problemu: wprowadził nowe przepisy, które mają odtwarzać poprzedni stan prawny, zamiast uregulować ten problem pośrednio – poprzez odwołanie do starych przepisów, które mają tu znów obowiązywać. Dlaczego nie wybrał tej drugiej metody? Odpowiedź jest dość banalna: zgodnie z ogólną interpretacją urzędową z dnia 13 lutego 2009 r. wyrok Magoora (jakoby) przywrócił obowiązywanie przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r., które zostały uchylone z dniem 1 maja 2004 r. Mimo oczywistego nonsensu prawniczego, zostało to zaakceptowane przez sądy administracyjne.

Czy art. 86a i 88a tej ustawy są więc sprzeczne z prawem UE? Oczywiście są w takim zakresie, w jakim wprowadzają zakazy odliczenia podatku naliczonego w szerszym zakresie niż obowiązujący w niż 31 grudnia 2010 r.

Kategorie: VAT.