Czy należy posiadać formalny wniosek nabywcy dotyczący wystawienia duplikatu faktury? – VAT

Zgodnie z przepisami § 20 rozporządzenia z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wystawiania faktur, podatnik lub upoważniona przez niego osoba trzecia na wniosek nabywcy wystawia ponownie fakturę zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika…

6. Czy należy posiadać formalny wniosek nabywcy dotyczący wystawienia

Kategorie: VAT.