Czy nabycie przez faktora wierzytelności stanowi u niego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym? – CIT

W zakresie nabytych przez faktora wierzytelności od zbywcy należy wskazać, że definitywne nabycie tych wierzytelności nie będzie skutkowało w tej dacie powstaniem przychodu u faktora podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Ten pogląd – w przypadku nabycia…

17. Czy nabycie przez faktora wierzytelności stanowi

Kategorie: CIT.