Czy musimy powtarzać cudze poglądy? – Komentarz nieuczesany

Od lat – bynajmniej nie tylko od czasów „postpeerelowskich” – nasi dziennikarze i publicyści bardzo często powołują się na anglosaskie a wcześniej francuskie czy niemieckie informacje, traktując je z należytą powagą dla prawd objawionych. Więcej: czcigodni akademiccy z polskich…

Czy musimy powtarzać