Czy można złożyć skargę do sądu na bezczynność organów podatkowych? – Postępowania przed sądami administracyjnymi

Prawo złożenia skargi na bezczynność organów podatkowych zostało uregulowane w art. 149 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zgodnie z tym przepisem sąd, uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie…

38_Czy można złożyć skargę do sądu na bezczynność organów podatkowych