Czy możliwa jest korekta podatku należnego w przypadku zwrotu/reklamacji towaru, jeżeli klient nie posiada paragonu fiskalnego? – VAT

Podatnicy dokonujący sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ewidencjonują dokonywane transakcje przy zastosowaniu kasy rejestrującej, a wydruk paragonu…

6. Czy możliwa jest korekta podatku należnego w przypadku zwrotu

Kategorie: VAT.