Czy może zaliczyć do koszów uzyskania przychodów wartości diet osoby współpracującej za czas wykonywania pracy poza siedzibą firmy?

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 14 września 2012 r. nr ITPB1/415-674/12/AK rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania…

36. Czy może zaliczyć do koszów uzyskania przychodów wartości diet osoby