Czy koszty poniesione przez koproducenta filmu stanowią element wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych?– CIT

Amortyzacji podatkowej podlegają nabyte, a nie wytworzone wartości niematerialne i prawne. Wartościami niematerialnymi i prawnymi mogą być tylko te prawa, które zostały nabyte od innych podmiotów. Przepis określający pojęcie wartości niematerialnych i prawnych posługuje się bowiem…

15. Czy koszty poniesione przez koproducenta filmu stanowią element wartości początkowej

Kategorie: CIT.