Czy koszty emisji obligacji związanych z prowadzoną inwestycją zwiększać będą wartość początkową wytworzonych środków trwałych? – CIT

W przypadku, gdy możliwe jest przyporządkowanie wydatków na emisję obligacji związanych z procesem inwestycyjnym podatnika, a dotyczących w szczególności doradztwa prawnego i technicznego na rzecz banków, doradztwa prawnego w celu prawidłowego przygotowania niezbędnych zabezpieczeń…

27. Czy koszty emisji obligacji związanych z prowadzoną inwestycją

Kategorie: CIT.