Czy kable będą opodatkowane podatkiem od nieruchomości? – Podatek od nieruchomości

Z odpowiedzi na interpelację posłów Józefa Lassoty, Anny Nemś, Lidii Gądek oraz Mirosława Pluty wynika, że istnieje możliwość objęcia podatkiem od nieruchomości kabli ułożonych w kanalizacji kablowej. W interpelacji wskazywano na konieczność opodatkowania…

40. Czy kable będą opodatkowane podatkiem od nieruchomości