Czy istnieje konieczności przechowywania kopii paragonów na rolkach z kasy fiskalnej dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego? – PIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 5 listopada 2013 r., nr IBPBI/1/415-687/13/BK rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie konieczności przechowywania kopii paragonów na rolkach z kasy fiskalnej dla potrzeb rozliczeń tego podatku.

Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym stanie faktycznym. W ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej podatnik dokonuje sprzedaży detalicznej, którą ewidencjonuje przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Przy czym zdarzenia gospodarcze związane z tą działalnością ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz rejestrach zakupów i sprzedaży. Podatnik powziął wątpliwość jak długo i za jakie lata podatnik powinien przechowywać kopie paragonów tzw. rolek?

Organ podatkowy stwierdził, że kopie paragonów na rolkach z kasy fiskalnej nie stanowią bezpośredniej podstawy dokonywania zapisów w prowadzonej przez podatnika podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Nie stanowią również podstawy rozliczeń dokonywanych przez podatnika na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Żadne również przepisy dotyczące stricte podatku dochodowego od osób fizycznych nie przewidują obowiązku przechowywania kopii paragonów na rolkach z kasy fiskalnej.

Reasumując, podatnik dla potrzeb rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest obowiązany przechowywać kopii paragonów na rolkach z kasy fiskalnej.

Kategorie: PIT.