Czy i jak indywidualny przedsiębiorca może rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów wydatki na dostęp do sieci Internet zainstalowanej w domu? – dotyczy PIT

Zaliczenie przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na dostęp do sieci Internet (zainstalowanej w mieszkaniu prywatnym)…

23_Czy i jak indywidualny przedsiębiorca może rozliczyć w kosztach uzyskania